Er woont een Sherlock Holmes in Westbetuwe.

Hij gaat schuil onder de naam van Berry van Hemert een mannetje met politieke ambities. Hij heeft ontdekt wat een aantal van u allang wist. @Nvdkous en John Tapperwijn zijn één en dezelfde persoon en hij zit ook achter het initiatief van Nieuwsblad WestBetuwe. In tegenstelling tot degene bij wie dit al lang bekend was kon hij niet wachten om dit via twitter bekend te maken. Vermoedelijk heeft dit te maken heeft met een artikel van de praktijken van het politieke partijtje waar hij lid van is. Lees “Graag gedaan mevrouw van Kuilenburg” dan weet je weer waar het over gaat. Meer woorden zal ik hieraan niet vuil maken. In het algemeen geldt dat we voor deze egootjes lokaal goede en onafhankelijke journalistiek nodig hebben.

Bovenstaand geval maakt wel onmiddellijk duidelijk waarom ik mij niet bekend heb gemaakt. Het gaat niet om mij maar om de stichting www.papilionidae.nl waarmee we het gat van de nieuwsvoorziening in Westbetuwe wilde invullen en eventuele winst ten goede komt aan de minima van Westbetuwe.  

Mijn rol was die van de initiatiefnemer. Zelf zou ik mij niet actief met de inhoud van de krant gaan bemoeien maar onbezoldigd, conform de statuten, zitting nemen in het bestuur van de stichting. Ik kon rekenen op een groep mensen die een bijdrage wilde leveren aan de doelstelling. Een reclamebureau, twee ervaren journalisten waarvan de hoofdredacteur al een aantal freelancers had gevonden om een mooie krant samen te stellen. We gingen gebruik maken van dezelfde infrastructuur als de BDU en DPG. Het zag er goed uit tot de begroting in duigen viel toen bleek dat de distributeur een foutje had gemaakt met de offerte. Door veranderde wetgeving is de distributie van een krant in Westbetuwe te duur geworden. Ik heb toen iedereen teleur moeten stellen en vertelt dat het plan niet haalbaar was en ik er mee zou stoppen.

Zelf ben ik niet zo van het opgeven en ben gaan nadenken over de mogelijkheden. Het bleek dat het Nieuwsblad Geldermalsen behoorlijk scoorde op hun site met volgers en traffic. Waarom dus niet beginnen met nieuwsvoorziening via een digitale krant. Om niet weer betrokkenen teleur te stellen ben ik begonnen met een facebook pagina om te kijken of dit zou kunnen werken. NBG had ruim 3000 volgers naast de papieren versie.

Ik ben mij zeer bewust van ouderen en digibeten in Westbetuwe die van het papier afhankelijk zijn. We gaan proberen dit op te lossen maar dat wordt niet eenvoudig. Mocht iemand ideeën hebben ik sta ik hier voor open.

We zouden graag de helft van het aantal volgers hebben die het Nieuwsblad Geldermalsen had toen ze ophield te bestaan.

Met vriendelijke groeten van

Naadje, John en het Nieuwsblad Westbetuwe